Rīgas mākslas telpa

Privātais abecedārijs

09.09.-08.10.2017.

Izstādi veido 33 lielformāta darbi, kur katra radīšanai mākslinieks izmanto vienu latviešu valodas alfabēta burtu par mākslinieciskās izpausmes pamatelementu. Atsakoties no savas personīgās simbolikas un pietuvinoties kolektīvās apziņas...