Rīgas mākslas telpa

Nodarbības bērniem "Piloti"

10.09.2018.

Lai veicinātu bērnu izglītošanu mākslās, kā arī, lai attīstītu viņu prasmes, radošumu un ieinteresētu mūsdienu mākslas notikumos, izstāžu zāle “Rīgas mākslas telpa” ir sagatavojusi bērnu nodarbību un aktivitāšu programmu “Piloti”, kas ir cieši saistīta un pakārtota “Rīgas mākslas telpa” 2018. gadā plānotajām izstādēm. Bērnu programma paredz līdz divām nodarbībām sestdienās viena mēneša ietvaros. Programma tiek sagatavota divām vecuma grupām, katrai paredzot atšķirīgu, pielāgotu pieeju aktivitāšu veikšanā. Mākslas nodarbības ir paredzētas bērniem vecumā 5-9 gadiem. Katram bērnam būs sagatavoti nodarbības uzdevuma veikšanai nepieciešamie materiāli. Bērnu radītie mākslas darbi pēc katras no nodarbībām tiks uzglabāti izstāžu zālē, lai 2018. gada novembra -decembra periodā tos eksponētu “Pilotu” kopizstādē “Rīgas mākslas telpas” Intro zālē. Nākamās bērnu izglītojošās programmas “Piloti” nodarbības - “Stāsts par Latviju”, kas paredzētas pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem notiks sestdienās - 4. un 8. augustā pl.11.30. Dalības maksa ir EUR 7.00, kur iekļauti visi nodarbībai nepieciešamie materiāli un darba apģērbs. Informācija un pieteikšanās pa tālruni +37167026726 vai makslastelpa@riga.lv .