Rīgas mākslas telpa

Beates Poikānes personālizstāde "Lidojumu epizožu parāde"

02.02.-29.02.2024. 11.00 - 18.00

No šī gada 2. februāra līdz 29. februārim Izstāžu zāles "Rīgas mākslas telpa" INTRO zālē būs skatāma Beates Poikānes personālizstāde “Lidojumu epizožu parāde”. 

Planēt debesīs, peldēt gaisā, šūpot rokas, kas atgādina spārnus – sapnis par lidošanu kā psihiska un ķermeniska pieredze noris dažādās formās. Lai gan pārvietošanās ar lidmašīnu kļuvusi par ikdienišķu cilvēka pieredzi, tā nespēj atdarināt putniem raksturīgo aerodinamiku un kustību plūdumu. Sirreālai sapnis par lidošanu nebūt nav piepildījies. Bieži vien to skaidro kā ilgas pēc brīvas kustības, taču tieksmi iekarot gaisu nevajadzētu uztvert kā pieredzes racionalizāciju. Sapnis par lidošanu drīzāk sevi atklāj kā estētiska pieredze, kas sapņotāju vilina ar tam piemītošo smaguma un viegluma dialektiku. 

Izstādē Lidojuma epizožu parāde Beate Poikāne attēlo vilinošo, naksnīgo pieredzi sapņa epizodē. Šī mākslinieciskā procesa sākumpunkts bija Poikānes maģistra darbs Latvijas Mākslas akadēmijas Scenogrāfijas nodaļā – performance Lidojuma epizožu parāde (2023), kuru viņa veidoja kopā ar skaņu mākslinieku Andreju Poikānu un horeogrāfi un performances mākslinieci Laimu Jaunzemu. Ietekmes un impulsi lidojuma epizožu atainojumam bijuši Gastona Bašelāra eseja “Gaiss un sapņi: eseja par kustības iztēlošanos” (1943), mīti un leģendas, zinātniska informācija un mākslas vēstures diskursi, bet arī personiskā sapņu pieredze. Izstādē Poikāne turpina savu mākslinieciskās pētniecības praksi un pārnes kustību telpā. Skatītājs tiek ieaicināts virknē teātra situāciju, kas izceļ performētājus-objektus kā aktīvus dalībniekus. Scenogrāfija, kas līdzinās debesīm, kinētiskās skulptūras, video darbi un skaņas instalācijas valdzinot ieved skatītāju migliņā starp sapni un nomodu. Vide, kurai piemīt darītspēja, aicina skatītāju ļauties sapnim liminālajā telpā starp realitāti un šķietamību.

Beate Poikāne |māksliniece 

Andrejs Poikāns  | skaņas mākslinieks 

Viktorija Vēbere (Viktoria Weber)  | kuratore

Beate Poikāne ir māksliniece un scenogrāfe no Latvijas, uzturas Rīgā un Bergenā. Pašlaik studē Skatuves mākslas maģistrantūrā Stokholmas Mākslas universitātē. Ieguvusi maģistra grādu Scenogrāfijā un bakalaura grādu Vizuālajā komunikācijā Latvijas Mākslas akadēmijā. Praktizējot māksliniecisko pētniecību, Beate rada darbus dažādās vizuālās formās, lielākoties teātra performances un instalācijas, kuru vizualitātei raksturīgi stāstniecības elementi. Viņas mākslinieciskās intereses saistās ar skatuves mākslinieka decentralizēšanu, objektu un citu elementu, kas nav cilvēks, nostādīšanu vizuālās dramaturģijas centrā. Viņa pēta to, kā izdomāti naratīvi ietekmē uztveri par apkārtni, kā tie ietekmē informācijas interpretācijas un kāda ir dinamika starp iedomātam pasaulēm un fizisko realitāti.

Andrejs Poikāns ir mākslinieks un pētnieks, kurš uzturas Hāgā un Rīgā. Savā praksē viņš pielieto jauno mediju tehnikas, lai eksperimentētu ar spekulatīvu programmatūru mākslu, datorgrafiku, skaņas instalāciju, elektroakustisko mūziku un skaņas performanci. Viņa pētniecības intereses ir klausīšanās stāvokļi, skaņas uztvere, valodas filozofija, mediju arheoloģija un eksperimentālā datoru mūzika. Viņš ir absolvējis Jauno mediju mākslas bakalaura programmu Liepājas Universitātē (2017. – 2020.g.) un ieguvis maģistra grādu Sonoloģijā Hāgas Karaliskajā konservatorijā (2020. – 2023.)

Viktorija Vēbere (Viktoria Weber) ir kuratore un kultūras zinātniece, kura uzturas Vīnē un Rīgā. Ieguvusi maģistra grādu Paplašinātajās muzeju studijās Vīnes Lietišķās mākslas universitātēe. Viņas intereses saistītas ar rūpju, dziedināšanas un ķermeņa pieredžu telpisku vizualizēšanu rotaļīgā un poētiskā veidā.

Organizē Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa", atbalsta Rīgas dome.