Rīgas mākslas telpa

Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2020 diskusija “Laikmetīgās kultūras festivālu loma pilsētas attīstībā”

24.09.2020. plkst. 18.00. Diskusija ir pārcelta uz tiešsaistes formātu.

Dinamiska un daudzpusīga kultūras dzīve neapšaubāmi ir viens no veselīgas pilsētvides un dzīves kvalitātes indikatoriem. Tomēr kultūras un mākslas radīšana un pieredzēšana vēl joprojām bieži tiek uztverta kā ekstra, neapzinoties kultūras lomu pilsētas sociālekonomiskajā attīstībā. Kultūras loma pilsētā un cilvēku dzīvēs gan ir ļoti plaša, to analizējot ir būtiski nošķirt gan dažādas kultūras un mākslas jomas, gan arī organizācijas un pasākumu formātus. Šoreiz uzmanības centrā ir pilsētā notiekoši starptautiska mēroga laikmetīgās mākslas un kultūras festivāli.

Kāda ir šo festivālu un ar tiem saistīto kultūras un mākslas organizāciju nozīme pilsētas attīstībā īstermiņā un ilgtermiņā? Uzskatāmāk tas redzams mazākās pilsētās – Cēsīs, Kuldīgā, Bauskā, kur mākslas un citi festivāli ir ne vien devuši ieguldījumu vietējo uzņēmēju un pašvaldības budžetā, sekmējuši infrastruktūras attīstību, bet arī piešķīruši jaunu, spēcīgu šķautni pilsētas identitātei Latvijas un starptautiskā mērogā, tādējādi veicinot pilsētas tūrisma attīstību un pat iedzīvotāju skaita pieaugumu. Arī Latvijas galvaspilsētā Rīgā notiek vairāki laikmetīgās mākslas un kultūras festivāli, kuri nenoliedzami ir ne vien būtiski bagātinājuši pilsētas kultūras dzīvi, bet arī devuši jaunu elpu nīkstošām ēkām un kvartāliem, sekmējuši noteiktu jomu un uzņēmumu ekonomisko attīstību un spodrinājuši Rīgas vārdu pasaulē. Cik lielā mērā šis ieguldījums un tā potenciāls tiek apzināts un, kas vēl svarīgāk, – ņemts vērā pilsētas plānošanas stratēģijās?

Diskusijas mērķis ir aktualizēt šos un citus jautājumus kontekstā ar laikmetīgās kultūras festivālu lomu un potenciālu pilsētas sociālekonomiskajā izaugsmē un urbānās identitātes attīstībā. Īpaša uzmanība tiks veltīta Latvijas galvaspilsētai Rīgai, taču problēma tiks analizēta plašākā un salīdzinošā perspektīvā. Diskusijā piedalīsies pašvaldības un festivālu pārstāvji no Rīgas, Cēsim, Igaunijas un Polijas.

Diskusija - angļu valodā. 

Diskusija ir pārcelta uz tiešsaistes formātu. Lūdzam sekot informācijai Rīgas Fotogrāfijas biennāles mājas lapā - www.rpbiennal.com un sociālajos tīklos https://www.facebook.com/rigaphotographybiennial 

Pilnu Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2020 programmu lūgums skatīt šeit: www.rpbiennial.com

Dalībnieki:Atis Egliņš-Eglītis (LV), Liene Jurgelāne (LV), Inga Lāce (LV), Kadri Linda (Kadri Lind, EE), Marta Mihalaka (Marta Michalak, PL), Guntars Ruskuls (LV)
Moderators: Jonass Bīhels (Jonas Büchel, DE/LV)
Kuratore: Elīna Ķempele (LV)
Organizē: Rīgas Fotogrāfijas biennāle
Attēls: Andrejs Strokins. No sērijas “Kosmiskās skumjas”, 2014 – 2019

Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, Izstāžu zāle “Rīgas mākslas telpa”, Adama Mickeviča Institūts (PL), Igaunijas Republikas vēstniecība, Rixwell Hotel, Lux Express, tipogrāfija “Adverts”, Arterritory, LSM, Satori, Punctum, žurnāls IR, Literatūra ir menas (LT), Latvijas Radio, Radio NABA