Rīgas mākslas telpa

Diskusija "Kas lemj par sievietes ķermeni? Vardarbība un autonomija Latvijā"

11.05.2023. 18.00

11. maijā plkst. 18.00 Danielas Vētras izstādes “Declaration of Independence” publiskās programmas ietvaros Rīgas mākslas telpā notiks Lolitas Tomsones vadīta diskusija “Kas lemj par sievietes ķermeni? Vardarbība un autonomija Latvijā”.


Ķermeniskā autonomija un vardarbība pret sievietēm – tēmas, ko izstāde un izrāde “Declaration of Independence” aktualizē mākslas medijā –, diskusijā tiks skatītas Latvijas sabiedrības šībrīža norišu kontekstā. Kādus šķēršļus ķermeniskajai un personiskajai autonomijas sastopam savā ikdienā? Ko par mums pasaka sabiedrības un valsts iestāžu reakcija uz kliedzošiem sieviešu vajāšanas un vardarbības gadījumiem? Vai šī problēma ir pietiekami aktualizēta laikmetīgajā kultūrā? Kādiem citiem vardarbības veidiem (piem., emocionālā, strukturālā vardarbība) ir svarīgi pievērsties, lai mazinātu fiziskās vardarbības pret sievietēm klātbūtni Latvijas sabiedrībā? Atbildes uz šiem un saistītiem jautājumiem diskusijā meklēs dzejniece, rakstniece un dramaturģe Inga Gaile, projekta “Lietisko pierādījumu muzejs” līdzautore Laura Stašāne, psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs un māksliniece Daniela Vētra. Sarunu vadīs Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone.


Danielas Vētras izstādes “Declaration of Independence” (“Neatkarības deklarācija”) publiskās programmas mērķis ir rosināt sabiedrības diskusiju par darbā aktualizētām tēmām – māksliniecisko brīvību, transgresīvu mākslu, ķermeņa autonomiju, reproduktīvajām tiesībām, fizisko un emocionālo vardarbību.


Apmeklējot publiskās programmas pasākumus, izstādi iespējams apskatīt par puscenu.