Rīgas mākslas telpa

Interaktīva ekspozīcija „Rainis & Aspazija. Degsme”

09.05.-12.06.2015.

No 9. maija līdz 12. jūnijam "Rīgas mākslas telpas" Intro zālē interaktīvas ekspozīcijas „Rainis & Aspazija. Degsme” ietvaros aicinām iesaistīties radošā procesā ikvienu, meklējot savu skatupunktu un interpretējot lasīto, dzirdēto un redzēto.

Par godu  Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas dienai, aicinām pievērst uzmanību literātu aforistiskajiem vēstījumiem un domugraudiem īpašā, vizuāli interaktīvā ekspozīcijā, kas tapusi sadarbībā ar dizaina biroju „H2E”.

Izstādes ekspozīcijas saturisko pamatu veido abu literātu aforismi, kas lakoniskā izteiksmes formā atsedz dzejnieku pasaules uzskatu. Zinot, ka Raiņa arhīvā atziņu skaits sniedzas pāri 500, sadarbībā ar literatūras zinātnieci Gundegu Grīnumu un dizaina biroja H2E radošo grupu tika atlasīti 12 izteicieni, veidojot gada kalendāra lapas. Rotaļīgi un asprātīgi grafiskie zīmējumi un skices ilustrē Raiņa un Aspazijas tēlaini literāro domu gaitu.

Kā savulaik Rainis ir teicis: „Katrs cilvēks ir „Kalnā kāpējs”, ja viņš attīstās, cīnās un meklē sevi. Cits to dara aktīvāk, cits ne!” ekspozīcijas veidotāji rosina arī apmeklētājiems būt radošiem un, izmantojot vārdus un burtus no Raiņa dzejas „Kalnā kāpējs” un Aspazijas dzejoļa „Zilā puķe”, veidot savu vēstījumu.  Līdzīgi kā Rainis ieraudzīja vārdu „degsme”, arī ekspozīcijas apmeklētājiem būs iespēja jaunradīt un pārradīt mūsu valodu, vienlaikus to bagātinot.
Patiesi aizrautīgie un dedzīgie apmeklētāji izstādes noslēgumā, apkopojot radītās atklāsmes un vizualizācijas,  par interesantākajiem jaunvārdiem, vēstījumiem balvā  saņems dizaina biroja „H2E” izdoto kalendāru „Rainis & Aspazija”.

Izmantojot melnbalto grafikas valodu un sev tuvo izteiksmi no Raiņa un Aspazijas daiļrades, ekspozīciju veido: Ingūna Elere, Holgers Elers, Laura Lorenca, Anete Liepa, Ģirts Arājs, Barbara Ābele, kā arī literatūras zinātniece Gundega Grīnuma un literārā redaktore Guna Kalniņa.