Rīgas mākslas telpa

HANSEartWORKS

Noslēgusies projekta “HANSEartWORKS” izstādes “Hanzas jaunais zelts” konkursa darbu atlase

Noslēgusies 41. starptautisko Hanzas dienu projekta “HANSEartWORKS” izstādes “Hanzas jaunais zelts” konkursa darbu atlase. Konkursam tika saņemti 43 mākslas darbu pieteikumi no 23 Hanzas pilsētām, aptverot Angliju, Igauniju, Krieviju, Latviju, Nīderlandi, Poliju, Vāciju un Zviedriju. Izstādei Rīgā izvēlēti 27 darbi. Žūrijā piedalījās: Alars Raudoja (Alar Raudoja, Igaunija), Oļegs Vasiļjevs (Oleg Vasiliew, Krievija), Lisane Bīnka (Lysanne Buunk, Nīderlande), Zuzanne Ādlere (Susanne Adler, Vācija), Ričards Palermo (Richard Palermo, Vācija), Hans Molcbergers (Hans Molzberger, Vācija), Volfgangs Štreblovs (Wolfgang Streblow, Vācija), Arturs Virtmanis (Latvija), Kristians Brekte (Latvija) un Alise Anna Sondore (Latvija). Kā ziņots iepriekš, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības izstāžu zāle “Rīgas mākslas telpa” no 20. augusta līdz 19. septembrim rīko projekta “HANSEartWORKS” izstādi “Hanzas jaunais zelts”.

Mākslas darbi, kuri izvēlēti eksponēšanai Rīgā, veido divas kategorijas – darbi, kas raksturojami kā NewMedia – telpiskas, multimediālas instalācijas, kuru veidošanā izmantoti dažādi mākslinieciskie un tehniskie risinājumi, kas iziet ārpus tradicionālo mākslas mediju robežām, un otra – “tradicionālā” daļa, kuru veido glezniecība un grafika. Žūrija mākslas darbus vērtēja gan pēc to individuālās, mākslinieciskās vērtības, gan pēc tā, kā izvēlētos darbus varētu sasaistīt kvalitatīvā, stilistiski un tematiski vienotā ekspozīcijā. Izstādes mākslinieciskie iekārtotāji būs gleznotājs, scenogrāfs Kristians Brekte un Latvijā un ASV dzīvojošais, starptautisku atzinību guvušais instalāciju mākslinieks, scenogrāfs Artūrs Virtmanis.

Mākslas projektā “HANSEartWORKS” jau 15. reizi tiek organizēta Hanzas pilsētu mākslinieku izstāde, kuras vēstījums Rīgā ir “Hanzas jaunais zelts”. Izstādes mērķis – veicināt jaunradi, apkopot atšķirīgo un vienojošo redzējumā par Hanzas vērtībām mūsdienās. Mākslinieki ar saviem darbiem izstādei aicināti veidot dialogu par Hanzas pilsētu tēliem un simboliem šodien, lai atklātu kopīgās, mūsdienīgās un cilvēcīgās vērtības un atspoguļotu to, ko šodien globālajā pasaulē kā vērtību varam piedāvāt zelta vietā.

Kā iepriekš ziņots, 41. starptautiskās Hanzas dienas 2021. gadā Rīgā plānotas no 19. līdz 22. augustam cerot, ka epidemioloģiskā situācija pasaulē ļaus pulcēt dalībniekus no aptuveni simts vēsturiskās Hanzas savienības pilsētām Eiropā, tostarp septiņām Latvijas pilsētām, kā arī uzņemt viesus no Latvijas un ārvalstīm. Ņemot vērā neparedzamo globālo situāciju, norit darbs pie vairākiem iespējamiem scenārijiem.

Īsumā par Hanzas pilsētu savienību un Rīgas dalību tajā

Vēsturiski Rīga kā Hanzas pilsēta pirmo reizi minēta jau 1282.gadā un ir bijusi cieši saistīta ar Hanzas savienību daudzu gadsimtu garumā. Tā bija viduslaiku vācu tirgotāju organizācija, kas pakāpeniski pārvērtās par starptautisku Baltijas jūras un Ziemeļjūras baseina zemju pilsētu politisku savienību ar vairāk nekā 200 pilsētām, kuras mērķis bija nodrošināt savstarpējo interešu aizsardzību un veicināt pārjūras tirdzniecību Ziemeļeiropā.

1980.gadā pēc Nīderlandes pilsētas Zvolles iniciatīvas tika izveidota Jauno laiku Hanzas pilsētu savienība un atjaunota arī Hanzas dienu (pilsētu sanāksmju) tradīcija. 1981.gadā tika apstiprināta Rīgas līdzdalība Jauno laiku Hanzas pilsētu savienībā un sākās Rīgas pārstāvju piedalīšanās Jauno laiku Hanzas dienās.

2000.gadā Rīga oficiāli iestājās Hanzas pilsētu savienībā “DIE HANSE”. Šajā savienībā ir apvienojušās 194 pilsētas no 16 valstīm un tās mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību, sniedzot ieguldījumu pilsētu saimnieciskajā, sociālajā, kultūras un tūrisma attīstībā (https://www.hanse.org/en/). Rīga piedalās lielākajā Hanzas pilsētu savienības ikgadējā pasākumā – starptautiskajās Hanzas dienās, kā arī pārstāv Hanzas komisijā pārējās septiņas Latvijas Hanzas pilsētas (Cēsis, Valmiera, Ventspils, Kuldīga, Koknese, Limbaži un Straupe (Pārgaujas novads)).

 

Papildinformācija: Marika Barone, Rīgas domes Ārlietu pārvaldes Starptautiskās sadarbības un koordinācijas nodaļas vadītājas vietniece, tālr. 67105652, e-pasts: marika.barone@riga.lv

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Agnese Siliņa, tālr.67026104, e-pasts: Agnese.Silina@riga.lv

 

 

Projekta “HANSEartWORKS” izstāde “Hanzas jaunais zelts”
Rīgas izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa”
20.08.-19.09.2021.

2021. gadā Rīgā notiks 41. starptautiskās Hanzas dienas, kurās projekta “HANSEartWORKS” ietvaros jau piecpadsmito reizi tiks organizēta mākslas izstāde, kuras vēstījums ir “Hanzas jaunais zelts”.
Izstādē “Hanzas jaunais zelts” tiks aktualizētas mūsdienu un vēsturiskās Hanzas pilsētu vērtības, lai runātu par mūsdienu Hanzas pilsētu jaunajām vērtībām, to kontaktu un saziņas nozīmīgumu. Tirdzniecība, kā vienojošā stīga, vienmēr – gan senatnē, gan šobrīd – mums ir nozīmējusi savstarpēju komunikāciju, sarunas un dažādu veidu abpusējas vienošanās.
Mākslinieki ar saviem darbiem izstādei veidos dialogu par Hanzas pilsētu tēlu simboliem šodien, lai atklātu kopīgās, mūsdienīgās un cilvēcīgās vērtības un atspoguļos vērtīgo, ko mūsdienās varam piedāvāt zelta vietā.
Hanzas pilsētu mūsdienu tēli un simboli varētu aktualizēt mūsu kopīgās, mūsdienīgās un cilvēcīgās starpvalstu vērtības un likt uzmirdzēt Hanzas savienībai jaunā spožumā. Izstādes mērķis ir veicināt jaunradi, apkopot atšķirīgo un vienojošo redzējumā par Hanzas vērtībām mūsdienās.

Projekta “HANSEartWORKS” izstādei “Hanzas jaunais zelts” darbus var iesniegt mākslinieki no visām Hanzas pilsētām, iesniedzot pieteikumu un darba idejas skices. Pieteikums un darba idejas skices līdz 2021. gada 15. janvārim jāiesniedz darbu izvirzīšanai žūrijas vērtējumam.
2021. gada 20. augustā Rīgas izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa” tiks atklāta izstāde “Hanzas jaunais zelts”, kurā būs iespēja apskatīt jaunradītos mākslas darbus.