Rīgas mākslas telpa

Diskusija “Identitāte vizuālās baudas tīklos”

14.06.2024. 18.00-19.00

Atziņa, ka sīvākā konkurence mūsdienu ekonomikā ir par patērētāju uzmanību, sen kļuvusi par truismu. Sociālie mediji ir telpa, kur šādā konkurencē iesaistās ne vien starptautiska biznesa smagsvari, bet arī privātpersonas, turklāt vairumam auditorijas uzmanība nenes tiešu monetāru peļņu.

Vismaz kopš 20. gadsimta 90. gadiem, kad digitālo tehnoloģiju straujais izrāviens aizsāka vizuālo pavērsienu globālajā kultūrā un informācijas telpā, vizuālais attēls paliek iedarbīgākais komunikācijas un uzmanības piesaistes medijs. Sociālo tīklu iespaidā pēdējo padsmit gadu laikā vizuālo attēlu aprite strauji intensificējusies un demokratizējusies – profesionāļu monopols uz publiska satura radīšanu ir beidzies; to var darīt ikviens viedtālruņa īpašnieks.

Lai gan sociālo mediju satura daudzveidībai nav robežu, ikviens ieraksts tajos vienlaikus ir pašprezentācijas akts, kas lūko veidot pozitīvu emocionālo saikni ar auditoriju. Citiem vārdiem, nevar iedomāties satura vienību, kura vienlaikus nepiedalītos sava autora tēla veidošanā jeb, citiem vārdiem, identitātes konstruēšanā. Diskusijas “Identitāte vizuālās baudas tīklos” mērķis ir veidot starpdisciplināru sarunas telpu vizuālā attēla kā identitātes nesēja analīzei sociālo mediju kanālos, analīzes fokusā novietojot baudas jēdzienu. Kamēr baudas faktors bieži ignorēts pētījumos, kas sociālos medijus uzlūko kā informācijas apmaiņas platformas, tas ļauj vienotā kopsakarā iztirzāt vizuālo attēlu aprites psiholoģisko, estētisko un ekonomisko dimensiju.

Aktualizējot psihoanalīzes, vizuālās semiotikas, kritiskās teorijas, radošās prakses un sociālo mediju mārketinga perspektīvas, diskusijas gaitā tiks šķetināta identitātes un vizuālās baudas saikne, kuras iespaids uz sociālo mediju lietotājiem bieži sasniedz atkarības mērogus, padarot viņus par dopamīna cilpas gūstekņiem. Kā sociālo mediju iespaidā transformējusies vizuālā attēla loma identitātes konstruēšanas praksēs? Vai un cik lielā mērā bauda, ko sagādā sociālie mediji, ir draudzīga mūsu psihiskajai labsajūtai? Kādas jaunrades perspektīvas fotogrāfijā paver attēlu reibinošā aprite sociālo mediju kanālos? Kādu problemātiku foto un video līdzšinējā dominancē rada ģeneratīvā mākslīgā intelekta ekspansija?

Risinot šos jautājumus dialogā ar biennāles izstāžu programmu, diskusija rosinās starpdisciplināru kritisku refleksiju par fotogrāfijas medija aktuālo stāvokli.

Dalībnieki: Jānis Gailis (FR), Ivars Ījabs (LV), Daina Teters (LV), Anna Dzērve (LV), Deniss A. Ševeļovs (LV)

Kurators un moderators: Igors Gubenko (LV)

Ieejas maksa 4 euro. 

Attēls: Anna Dzērve, ‘’Pašportrets’’, 2021