Rīgas mākslas telpa

Līnas Birzakas - Priekules lekcija "Meklējot transgresīvo Latvijas mākslas un izstāžu dzīvē"

17.05.2023. 18.00

2. maijā plkst. 18.00 Rīgas mākslas telpā notiks mākslas zinātnieces un kuratores Līnas Birzakas-Priekules lekcija “Meklējot transgresīvo Latvijas mākslas un izstāžu dzīvē”.

Māksla, kas pārkāpj robežas, izaicina morāli, neslēpti ataino vardarbību un traumatiskas pieredzes, Latvijas izstāžu dzīvē biežāk ieceļojusi no “ārpuses” – Boriss Lurje un No! Art, Hermanis Ničs un Vīnes akcionisti, Artūrs Žmijevksis, Sanders Raudseps un citi. Kāds no viņiem ir satricinājis Latvijas publiku, bet citi gluži pretēji – vēsā vienaldzībā iegūluši muzeju arhīvos. Lekcijā mākslas zinātniece un kuratore Līna Birzaka-Priekule aplūkos transgresīvas mākslas izpausmes Latvijā, kā arī iezīmēs, kādēļ šādas mākslas prakses nav bieži sastopama tendence Latvijas laikmetīgajā mākslā.

Transgresīvas mākslas tēma izstādes publiskajā programmā tika atklāta 26.aprīlī ar Igora Gubenko vadīto diskusiju “Transgresīva māksla: vai un kāpēc tā mums ir vajadzīga?”, kurā piedalījās kuratore, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese, mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Kristians Brekte, māksliniece, aktīviste Mētra Saberova un teoloģe, rakstniece Ilze Jansone.

Publiskās programmas turpinājumā 11. maijā plkst. 18.00 notiks Lolitas Tomsones vadīta saruna par vardarbību pret sievietēm, ķermenisko autonomiju un reproduktīvajām tiesībām, ko virzīs publiciste un tulkotāja Santa Remere, dzejniece, rakstniece un dramaturģe Inga Gaile, psihoterapeits Niks Sakss Konstantinovs un māksliniece Daniela Vētra.

Danielas Vētras izstādes un izrādes “Declaration of Independence” (“Neatkarības deklarācija”) publiskās programmas mērķis ir rosināt sabiedrības diskusiju par darbā aktualizētām tēmām – māksliniecisko brīvību, transgresīvu mākslu, ķermeņa autonomiju, reproduktīvajām tiesībām un seksuālo varmācību.

izstāde “Declaration of Independence” ir mākslinieciskās un reproduktīvās brīvības manifests, kas instalācijas, drāmas, performatīvās darbības, video, vokāla un skaņu mākslas sinerģijā nesaudzīgi pēta dzemdību un varmācības saikni brīdī, kad konservatīvais populisms rada globālus draudus sieviešu ķermeniskajai autonomijai un reproduktīvajām tiesībām.  Daniela Vētra ar taisnīgām dusmām vēršas pret sabiedrības dubultmorāli, cenzūru un kaunināšanas praksēm, kurām anonīmais soctīklu pūlis pakļauj indivīdus, kas uzdrīkstas publiski iestāties pret diskriminējošām normām. Izstādes ietvaros 17. un 19. aprīlī notika Danielas Vētras režisēta imersīva izrāde pēc britu dramaturga Adama Donena lugas, kurā galvenās lomas atveidoja pati režisore, mākslinieks Artūrs Virtmanis un dizainers Kašers. “Declaration of Independence” iestājas par jaunradi bez (paš)cenzūras, piedāvājot transgresīvu skatījumu uz hiperjutīgām dzīvības turpināšanas un seksuālās vardarbības tēmām, kā arī sniedz ieganstu plašākai sarunai par transgresīvas mākslas vietu Latvijas sabiedrībā.