Rīgas mākslas telpa

Diskusija "Transgresīva māksla: vai un kāpēc tā mums vajadzīga?"

26.04.2023. 18.00

26. aprīlī plkst. 18.00 ar Igora Gubenko moderētu diskusiju "Transgresīva māksla: vai un kāpēc tā mums vajadzīga?" tiks atklāta Danielas Vētras izstādes "Declaration of independence" publiskā programma. Diskusijas dalībnieki - mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Kristians Brekte, kuratore, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese un māksliniece Mētra Saberova.

Transgresīvu mākslu raksturo iešana pāri vispārpieņemtās morāles robežām, apzināti desakralizējot svēto un ceļot gaismā nolādēto. Šādas mākslas tēmu fokusā visbiežāk nonāk reliģija, seksualitāte un vardarbība, un tās publisku recepciju ierasti pavada konservatīvi noskaņotas sabiedrības sašutums un aicinājumi uz mākslas cenzūru. Būdams mākslinieciskās un reproduktīvās brīvības manifests, Danielas Vētras darbs “Declaration of Independence” pārliecinoši iestājas par jaunradi bez (paš)cenzūras, piedāvājot transgresīvu skatījumu uz hiperjutīgām dzīvības turpināšanas un seksuālās vardarbības tēmām, kā arī sniedz ieganstu plašākai sarunai par transgresīvas mākslas vietu Latvijas sabiedrībā.

Izstādes kuratora Igora Gubenko moderēta diskusija pulcēs Latvijas laikmetīgās mākslas pārstāvjus, kuri gan vērojuši, gan paši nonākuši sabiedrības nosodījuma krustugunīs. Atbilde uz diskusijas centrālo jautājumu – vai un kāpēc mums ir vajadzīga transgresīva māksla? – tiks kopīgi meklēta, iztirzājot transgresīvas mākslas situāciju Latvijā, tās attiecības ar sociālo taisnīgumu un aktīvismu, auditorijas jūtu aizskaršanu, vardarbības izmantošanu un citas ar transgresīvu mākslu saistītas ētiskās dilemmas, kā arī Latvijā arvien biežāk novērojamus centienus cenzēt un vajāt izaicinošu laikmetīgo mākslu.

Transgresīvas mākslas tēma izstādes publiskajā programmā tiks attīstīta arī mākslas zinātnieces un kuratores Līnas Birzakas-Priekules lekcijā, kas tiks notiks 2. maijā plkst. 18.00. Savukārt 11. maijā plkst. 18.00 notiks Lolitas Tomsones vadīta saruna par sieviešu ķermenisko autonomiju, reproduktīvajām tiesībām un vardarbību.

Apmeklējot publiskās programmas pasākumus, izstādi iespējams apskatīt par puscenu.