Rīgas mākslas telpa

Radošā darbnīca ar Lību Bērziņu : Universālais dizains pieejamai un ilgtspējīgai videi

24.11.2022. 14.00-15.30

Universālais dizains ir pieejamas, drošas un humānas vides veidošana, kurā komfortabli jūtas ikviens cilvēks, neskatoties uz iespējamajām uztveres vai veselības problēmām. Tas ir tāds produktu, vides un pakalpojumu dizains, kuru, cik vien iespējams, visi cilvēki var izmantot bez pielāgošanas vai īpašā dizaina nepieciešamības. Latvijā universālā dizaina principi tikai pamazām kļūst par arhitektūras, dizaina un vides plānošanas neatņemamu sastāvdaļu.


PAR DARBNĪCU:
Lības Bērziņas vadībā darbnīcas laikā būs iespēja iepazīties ar septiņiem universālā dizaina pamatprincipiem, kurus ievērojot, varam veidot ikvienam draudzīgu vidi, produktus, pakalpojumus u.tml. Dalībniekiem būs iespēja caur praktisku darbošanos padziļināti izprast universālā dizaina pamatprincipus, vienlaikus iepazīstot arī izstādi “Dekoloniālās ekoloģijas. Saprast postkoloniālo pēc sociālisma” no cita skatpunkta.


Īpaši aicinām pieteikties cilvēkus ar invaliditāti un dažādu jomu profesionāļus, kuri ikdienā saskaras ar pakalpojumu vides veidošanu – dizainerus, muzeju un citu kultūras institūciju darbiniekus u.c.
Dalībai darbnīcā lūgums iepriekš pieteikties, rakstot uz epasta adresi berzina.liba@gmail.com vai vai sazinoties pa tālruni 28649014. Piesakoties, norādiet vārdu, uzvārdu, institūciju vai organizāciju, kuru pārstāvat, un kontaktinformāciju.

Darbnīca ir bez maksas ar derīgu ieejas biļeti izstādē.


PAR RADOŠĀS DARBNĪCAS VADĪTĀJU:
Lība Bērziņa ir iekļaušanas eksperte, izglītotāja, dizainere. Viņai ir ilggadēja pieredze darbā ar cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem, dažādās vidēs – dienas centros, nometnēs, muzejos, neformālās izglītības projektos un citur. Lība ir ieguvusi bakalaura grādu mākslā ar grafiskā dizainera kvalifikāciju Latvijas Universitātē un maģistra grādu mākslas terapijā Rīgas Stradiņa universitātē. Šobrīd viņa studē funkcionālo dizainu maģistrantūras programmā Latvijas Mākslas akadēmijā. Lība ir organizācijas COLORIZE dibinātāja, kuras galvenais mērķis ir iekļaujošas kultūras un mākslas vides veicināšana cilvēkiem ar invaliditāti.


Radošā darbnīca ir daļa no izstādes “Dekoloniālās ekoloģijas” publiskās programmas, kas veltīta pieejamības un sociālās iekļaušanas jautājumiem. Ar mērķi stiprināt iekļaujošu sabiedrību, publiskās programmas notikumi veidoti, lai izstādi pieredzētu arī cilvēki, kuriem kultūras pasākumu apmeklēšana ir apgrūtināta vides nepieejamības vai sociālās atstumtības riska dēļ. To norisi atbalsta programma “Radošā Eiropa” projekta “Līdzību salas: kolektīva rokasgrāmata ilgtspējīgām un iekļaujošām mākslas institūcijām” ietvaros.
Izstādes atbalstītāji un partneri: ES programma “Radošā Eiropa”, Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Kultūras ministrija, Rīgas Dome, Mondriāna fonds, Ziemeļvalstu Kultūras punkts, Igaunijas Kultūrkapitāla fonds, Igaunijas Republikas vēstniecība Rīgā, Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas Fonds, Zaļā brīvība, LODE, Getliņi EKO, RIXCl Dailes teātris, Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs